Miesięczne archiwum: czerwiec 2024

Uczyć się dla siebie i innych…

Uniwersytet Trzeciego Wieku w Sierakowie jest członkiem Ogólnopolskiej Federacji Stowarzyszeń Uniwersytetów Trzeciego Wieku z siedzibą w Nowym Sączu. Koleżanki Irena Kryger i Elżbieta Sroka reprezentowały nasz Uniwersytet w Walnym Zebraniu Sprawozdawczym OFSUTW, które odbyło się w Krakowie 27 czerwca br. W kolejnym dniu uczestniczyły
w Konferencji „Regionalne Forum Organizacji Seniorskich”. Forum zostało zorganizowane
w ramach projektu „Mocna federacja – sieciuje, partycypuje, inspiruje!”, sfinansowanego
ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018 -2030 PROO.

Warsztaty Leśnych Możliwości – Edukacja Dorosłych (27.06.2024)

W pracy programowej przywiązujemy duża wagę do edukacji leśnej i przyrodniczej osób dorosłych oraz młodszego pokolenia. Stąd przyjęliśmy zaproszenie pana Tomasza Partyki, dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Pile, do udziału w warsztatach, które odbyły się w Centrum Promocji Lasów Państwowych Goraj – Zamek. Nasz Uniwersytet reprezentowali kol. kol.: Halina Echaust, Jan Kusik, Maria Rubelt i Maria Świdurska. Wydarzenie było doskonałą okazją do poszerzenia wiedzy, wymiany doświadczeń oraz nawiązania nowych kontaktów wśród uczestników. Obecność ekspertów i przedstawicieli Fundacji Rozwoju Edukacji pozwoliła zapoznać się z ofertą wsparcia dla organizacji pozarządowych w ramach działań sektora Edukacja dorosłych Erasmus+. Ponadto leśnicy z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Pile zaprezentowali możliwości współpracy.

Walne Zgromadzenie Członków…

W dniu 22 czerwca br., w obiekcie Ośrodka Sportu i Rekreacji odbyło się Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia Uniwersytet Trzeciego Wieku w Sierakowie. W czasie obrad rozpatrzono i zatwierdzono sprawozdanie merytoryczne oraz finansowe za rok 2023. Podjęto również uchwałę w przedmiocie zatwierdzenia kierunków działań ustalonych przez Zarząd na rok 2024/2025. Po zakończeniu obrad obecni świętowali urodziny koleżanki Eli oraz  zakończenie zajęć edukacyjno-aktywizujących w roku akademickim 2023/2024.

W gąszczu pachnących igieł, pod dachem liści kwiatów…

Uczestnicy kąpieli leśnych spotkali się w niezwykłej, zielonej odsłonie ogrodu Mariolki i Stasia Świdurskich. Były tam wspaniałe warunki, aby zanurzyć się w atmosferze ogrodu bogatego
w drzewa, krzewy i rośliny zielne, rodzime i egzotyczne. Wysłuchaliśmy żabiego koncertu. Było pachnąco i smacznie gdyż na końcu degustowaliśmy potrawy ekologiczne własnej produkcji. Chwilo trwaj !!!
Maria Rubelt

Uczyć się dla siebie i innych…

W dniach 5 – 7 czerwca br. koleżanki: Halina Echaust, Aleksandra Kilanowska, Małgorzata Perz
i Elżbieta Sroka uczestniczyły w Spotkaniach Wielkopolskich Uniwersytetów Trzeciego Wieku
w Jarocinie. Organizatorem wydarzenia był Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu. Program Spotkań obejmował zajęcia edukacyjne o tematyce: Psychoseksualność osób w wieku senioralnym; Asertywność; Social media dla UTW; Wykorzystanie nowych technologii i sztucznej inteligencji w życiu seniora oraz zajęcia warsztatowe z dyscyplin: Joga, Bum Bum Rurki i Walking futbol. Spotkania były okazją do wymiany doświadczeń oraz integracji wielkopolskich seniorów.