Uczyć się dla siebie i innych…

W dniach 5 – 7 czerwca br. koleżanki: Halina Echaust, Aleksandra Kilanowska, Małgorzata Perz
i Elżbieta Sroka uczestniczyły w Spotkaniach Wielkopolskich Uniwersytetów Trzeciego Wieku
w Jarocinie. Organizatorem wydarzenia był Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu. Program Spotkań obejmował zajęcia edukacyjne o tematyce: Psychoseksualność osób w wieku senioralnym; Asertywność; Social media dla UTW; Wykorzystanie nowych technologii i sztucznej inteligencji w życiu seniora oraz zajęcia warsztatowe z dyscyplin: Joga, Bum Bum Rurki i Walking futbol. Spotkania były okazją do wymiany doświadczeń oraz integracji wielkopolskich seniorów.