Uczyć się dla siebie i innych…

Uniwersytet Trzeciego Wieku w Sierakowie jest członkiem Ogólnopolskiej Federacji Stowarzyszeń Uniwersytetów Trzeciego Wieku z siedzibą w Nowym Sączu. Koleżanki Irena Kryger i Elżbieta Sroka reprezentowały nasz Uniwersytet w Walnym Zebraniu Sprawozdawczym OFSUTW, które odbyło się w Krakowie 27 czerwca br. W kolejnym dniu uczestniczyły
w Konferencji „Regionalne Forum Organizacji Seniorskich”. Forum zostało zorganizowane
w ramach projektu „Mocna federacja – sieciuje, partycypuje, inspiruje!”, sfinansowanego
ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018 -2030 PROO.