Zaproszenie

Uwaga Słuchacze!
Organizujemy dwudniową wycieczkę do Wrocławia. W programie m.in.: zwiedzanie Katedry, Panoramy Wrocławia z Concordii, Panoramy Racławickiej, dziedzińca Ossolineum, Muzeum Uniwersyteckiego, spacer w kierunku wysp oraz ścieżką historii w kierunku Rynku, rejs po Odrze. Wycieczka odbędzie się w dniach 21 – 22 września br., wyjazd godz. 7:00. Koszt wycieczki wynosi 450,00 zł i obejmuje transport, bilety wstępu, opłatę przewodnika, zapłatę za obiad oraz nocleg ze śniadaniem. Osoby zainteresowane wyjazdem winny wnieść przedpłatę w wysokości 200 zł do końca lipca br. u skarbnik UTW kol. Halinki Łobaczewskiej lub dokonać wpłaty na konto: Bank Spółdzielczy „Pojezierza Międzychodzko-Sierakowskiego” nr 36 9082 0005 0000 4242 2000 0010

 

 

Sieraków, 3 czerwca 2024 r.

Członkowie
Stowarzyszenia
Uniwersytet Trzeciego Wieku
w Sierakowie

Z A P R O S Z E N I E
na
Walne Zgromadzenie  Członków
Stowarzyszenia Uniwersytet Trzeciego Wieku w Sierakowie

Zarząd Stowarzyszenia serdecznie zaprasza na Walne Zgromadzenie Członków,
które odbędzie się w dniu 22 czerwca 2024 r. w obiekcie Ośrodka Sportu i Rekreacji, początek godz.11:00.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad, przywitanie zgromadzonych – Prezes Zarządu Stowarzyszenia Halina Echaust.
 2. Wybór przewodniczącego i sekretarza Walnego Zgromadzenia Członków.
 3. Przedstawienie i zatwierdzenie porządku obrad.
 4. Wybór komisji uchwał.
 5. Wybór komisji skrutacyjnej.
 6. Rozpatrzenie oraz zatwierdzenie sprawozdania merytorycznego i finansowego za rok 2023:
  a) przedstawienie sprawozdania
  merytorycznego – Wiceprezes ds. programowych Krystyna Zachciał,
  finansowego – Skarbnik Halina Łobaczewska,
  b) przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej do ww. sprawozdań – przedstawiciel KR,
  c) dyskusja i podjęcie uchwały.
 7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej za rok 2023:
  a) przedstawienie sprawozdania Komisji Rewizyjnej,
  b) dyskusja i podjęcie uchwały.
 8. Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia kierunków działań ustalonych przez Zarząd
  na rok 2024/2025.
 9. Wolne wnioski i zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia Członków.

 Obecność wszystkich członków Stowarzyszenia bezwzględnie obowiązkowa. 

Za Zarząd SUTW w Sierakowie
Halina Echaust
Prezes Zarządu Stowarzyszenia

Po zakończeniu obrad Walnego Zebrania odbędzie się uroczystość zakończenia
roku akademickiego 2023/2024. Serdecznie zapraszamy wszystkich członków Stowarzyszenia!

 

 

 

21.05.2024
Serdecznie zapraszamy słuchaczy i sympatyków Uniwersytetu Trzeciego Wieku na uroczystość podsumowania międzypokoleniowego projektu „Myślimy globalnie, działamy lokalnie”, która odbędzie się w sobotę 25 maja br. w budynku Szkoły Podstawowej w Sierakowie, początek
godz. 15:00.
Zarząd SUTW

 

09.04.2024
Uwaga Słuchacze!
Spotkanie wykładowe z prof.dr.hab. Andrzejem Kędziorą
odbędzie się w środę 17 kwietnia o godz. 17:00.

 

03.04.2024

Uwaga Słuchacze!
We wtorek 9 kwietnia br. o godz. 8:50 w sali widowiskowej Sierakowskiego Ośrodka Kultury odbędzie się międzypokoleniowe spotkanie z panią Edytą Śmigielską, gminnym inspektorem ds. ochrony środowiska i gospodarki odpadami komunalnymi. Serdecznie zapraszamy!
Zarząd SUTW

14.02.2024 r.

Uwaga osoby zainteresowane wyjazdem na spektakl „Kto ma klucz”!
Kol. Halina Echaust prosi o dokonanie wpłaty za bilet wstępu na konto UTW – nr konta bankowego Uniwersytetu: Bank Spółdzielczy „Pojezierza” 36 9082 0005 0000 4242 2000 0010 – lub w czasie spotkania w dniu 28 lutego br.

31.01.2024 r.

Uwaga! Organizujemy wyjazd do teatru – Aula Artis, ul. Kutrzeby 10, Poznań – na spektakl „Kto ma klucz” z obsadą: Emilia Komarnicka-Klynstra, Stefano Terrazzino, Sara Janicka. Spektakl odbędzie się w piątek 15 marca br., początek godz. 18:00, cena biletu wstępu 100,00 zł. Osoby zainteresowane wyjazdem prosi się o zgłoszenie do kol. Haliny Echaust.

 

Kol. Halina Łobaczewska prosi o uzupełnienie wpłaty za tygodniowy wyjazd do Sarbinowa
do 31 marca br. Wpłatę można dokonać osobiście u koleżanki lub na konto bankowe.

nr konta bankowego Uniwersytetu:
Bank Spółdzielczy „Pojezierza” 36 9082 0005 0000 4242 2000 0010