Miesięczne archiwum: grudzień 2019

W przedświąteczny czas…

W przedświąteczny czas spotkaliśmy się przy rodzinnym, uniwersyteckim stole. Ks. dr Adam Adamski, wykładowca Wydziału Teologicznego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
w Poznaniu, zajmujący się na co dzień filozofią i logiką, wygłosił wykład audytoryjny pt. „Wiara
i rozum – konflikt czy symbioza. Wymowa symboliki świąt Bożego Narodzenia i tradycji bożonarodzeniowych”. Były również życzenia i wspólne śpiewanie pastorałek. Kolędą dla nieobecnych przywołaliśmy w pamięci czas z udziałem tych, którzy „odeszli po to, by żyć ….żyć wiecznie”.

Uczyć się od najlepszych…

Jako członek  Ogólnopolskiej Federacji Stowarzyszeń UTW  z siedzibą w Nowym Sączu, nasze Stowarzyszenie otrzymuje szeroko rozumiane wsparcie środowiska Uniwersytetu. Zarząd Stowarzyszenia podjął decyzję o wdrożeniu proponowanych przez Federację standardów działania. Stosowanie proponowanych standardów pozwoli na wzrost potencjału merytorycznego i organizacyjnego UTW, zbudowanie znaczącej marki UTW kojarzącej się
z organizacją transparentną, dobrze i sprawnie zarządzaną, zwiększenie szans na skuteczne pozyskiwanie środków do prowadzenia i rozwoju działalności statutowej.16 grudnia 2019 r.
w siedzibie Uniwersytetu, odbyło się posiedzenie Komisji Certyfikacyjnej, w pracach której
uczestniczyli m.in.: przewodniczący pan Wojciech Nalepa i sekretarz pan Daniel Jachimowicz.
W wyniku wnikliwie przeprowadzonej procedury certyfikacyjnej Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku w Sierakowie otrzymało zaświadczenie o przyznaniu złotego certyfikatu „Profesjonalny UTW”. Uroczyste wręczenie certyfikatu nastąpi w terminie ustalonym przez Federację.

Turniej Mikołajkowy

9 grudnia, zgodnie z tradycją, członkowie sekcji kręglarskiej rozegrali Turniej Mikołajkowy.
I miejsce  zdobył Wiesław Musiał – 112 punktów na 20 rzutów, II miejsce Mariola Świdurska
– 110 pkt., III miejsce Halina Kurkiewicz – 103 pkt. Laureatom oraz wszystkim uczestnikom Turnieju gratulujemy!

 

 

Ziółka na przypadki…

Pani mgr inż. Kamila Baczyńska zabrała słuchaczy na „Bazarek natury”. Bazarek natury to pasja rodowitej Sierakowianki i jej bliskich, która zrodziła się z miłości do natury, pasja realizowana
w gospodarstwie  rolnym z plantacją ziół w Kamionnie. W czasie spotkania prowadząca zwróciła uwagę obecnych na surowce zielarskie z najbliższego otoczenia, które  znajdują szerokie zastosowanie w lecznictwie, kosmetyce, wzbogacają codzienną kuchnię. Za ich skuteczność odpowiedzialne są związki organiczne ukryte w głębi roślin. Zachęciła do przygotowywania
w warunkach domowych naparów, odwarów, maceratów, suszu zielarskiego. Wszyscy mogli skosztować herbat ziołowo – owocowych. Spotkanie cieszyło się ogromnym zainteresowaniem słuchaczy.