Miesięczne archiwum: marzec 2019

Walne Zebranie Członków

27 marca odbyło się Walne Zebranie Członków naszego Stowarzyszenia Uniwersytet Trzeciego Wieku w Sierakowie. Obecni podjęli uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania merytorycznego za rok 2018 i w przedmiocie zatwierdzenia kierunków działań ustalonych przez Zarząd na rok 2019. Ponadto w drodze uchwały został uchylony Statut z dnia 11.07.2017 r. i przyjęty tekst jednolity nowego Statutu.

Seniorzy seniorom…

Włączyliśmy się w działania prowadzone przez Dzienny Dom Senior+. Raz w tygodniu, członkinie sekcji rękodzieła prowadzą warsztaty terapii zajęciowej, które służą nie tylko utrzymaniu sprawności fizycznej, zwłaszcza manualnej. Sprzyjają tworzeniu więzi społecznych i relacji opartych na wzajemności. Zajęcia przebiegają w serdecznej atmosferze, sprawiają radość
i poczucie dumy z wykonanej pracy, odkrywają drzemiący w mieszkankach Domu potencjał twórczy.
Grupa teatralna, pod kierunkiem opiekunek sekcji teatralnej i wokalnej: Małgorzaty Jaskuły
i Mirosławy Lech, odwiedziła mieszkańców Domu z okazji Dnia Kobiet ze spektaklem pt.: „Kobieto, puchu marny”. W czasie tej wizyty chcieliśmy na własnym przykładzie pokazać,
że senior, niezależnie od wieku może rozwijać swoje umiejętności w różnych sferach życia kulturalno – oświatowego i artystycznego. Spotkanie zostało zakończone krótką biesiadą
i wspólnym śpiewaniem „sto lat” dla solenizantów Domu.

Kręglarska wiosna zawitała 23 marca…

Świętowaliśmy to wydarzenie z drużynami siedmiu zaprzyjaźnionych Uniwersytetów zachodniej Wielkopolski: Czarnków, Międzychód, Międzyrzecz, Oborniki, Pniewy, Szamotuły, Tarnowo Podgórne. W pięknej, wiosennej scenerii , o czym świadczyły stroje uczestników oraz w sportowej atmosferze  studenci zmagali się o palmę najlepszej drużyny i o miejsce na podium, indywidualnie oddzielnie panie i panowie. Zawodników i kibiców powitała Prezes Halina Echaust  a uroczystego otwarcia dokonał zastępca Burmistrza Gminy Sieraków dr Arkadiusz Świderski. Pan wiceburmistrz wykonał jako pierwszy 10 rzutów honorowych wyznaczając „poprzeczkę” do rywalizacji dla wszystkich uczestników. Wszyscy  studenci zostali poczęstowani „słodkim”. Turniej sędziował Ryszard Jaskuła. Wśród drużyn najlepszymi okazały się ekipy z Czarnkowa, Tarnowa Podgórnego i Sierakowa. Indywidualnie na podium stanęli: panie – I  miejsce M. Janc (Czarnków), II – M. Wiśniewska (T. Podgórne), III – G. Buszko (T. Podgórne) oraz panowie – I miejsce Fr. Kokot (Oborniki), II – Zb. Lechert (Międzyrzecz), III – L. Margas (Oborniki). Wszystkie drużyny otrzymały okolicznościowe puchary, indywidualni finaliści medale. Spotkanie miało charakter wybitnie integracyjny zgodnie
z przekonaniem: razem zdrowo, radośnie i aktywnie.

Zostawić swój ślad na więcej niż 100 lat…

22 marca realizowaliśmy kolejne zadanie w ramach międzypokoleniowego projektu „Natura
na pokolenia”. Wspólnie z przedstawicielami młodzieży ze Szkoły Podstawowej udaliśmy się
na teren Leśnictwa Kukułka. Tutaj, pod kierunkiem panów: Pawła Mizery i Antoniego Kasprzaka, posadziliśmy 1400 sadzonek sosny na powierzchni 15 arów. Po zakończonej pracy, przygotowany przez gospodarzy poczęstunek smakował wybornie. Wszyscy otrzymali upominki od Nadleśnictwa Sieraków a Szkoła Podstawowa i nasz Uniwersytet zostały uhonorowane certyfikatami upamiętniającymi udział w ogólnopolskiej akcji „1000 drzew na minutę”.

Natura na pokolenia…

20 marca, w przeddzień Międzynarodowego Dnia Lasu, wybraliśmy się do rezerwatu „Buki nad Jeziorem Lutomskim”. Międzypokoleniowa wyprawa z udziałem młodzieży ze Szkoły Podstawowej i Zespołu Szkół to jedno z zadań realizowanego projektu „Natura na pokolenia”. Przewodnikiem po rezerwacie, który chroni fragment lasu bukowego rosnącego na zboczu rynny polodowcowej, wypełnionej wodami Jez. Lutomskiego, był st. specjalista SL ds. ochrony przyrody, ochrony lasu i edukacji leśnej, mgr inż. Paweł Mizera. Wycieczka stanowiła doskonałą okazję, by przypomnieć jej uczestnikom funkcje lasu, cele ochrony w rezerwacie leśnym oraz zwrócić uwagę na najbardziej urokliwą część rezerwatu, którą stanowią  potężne, ponad 200.letnie buki. Podczas wędrówki spotkaliśmy roślinne zwiastuny wiosny: miodunkę ćmę, ziarnopłon wiosenny, zawilec gajowy i przylaszczkę pospolitą. Na zakończenie wyprawy pan Paweł Mizera przeprowadził krótki sprawdzian wiedzy (z nagrodami) wśród młodszych uczestników. Młodzi i starsi otrzymali okolicznościowe upominki od Nadleśnictwa Sieraków.

Fenologia, siedlisko, klimat…

Tematykę wykładu prof.dr.hab. Andrzeja Kędziory stanowiły zagadnienia z dziedziny fenologii, czyli nauki badającej zależności między sezonowymi zmianami klimatycznymi i zmianami siedliskowymi a występowaniem cyklicznych zjawisk w życiu organizmów żywych.
Wyniki obserwacji pojawów, podstawowej jednostki pomiarowej w fenologii, potwierdzają tezę
o wpływie zmian klimatycznych na zjawiska przyrodnicze i są cennym uzupełnieniem pomiarów meteorologicznych. Prowadzone badania mają duże znaczenie w planowaniu zabiegów pielęgnacyjnych w uprawach roślin i hodowli zwierząt.

Sprawdzić formę…

10.osobowa drużyna reprezentująca sekcję bowlingową przyjęła zaproszenie bratniej drużyny
z Wolsztyna do udziału w sparingu. Towarzyski mecz odbył się na czterech torach kręgielni automatycznej w wolsztyńskim Fala Parku. Uzyskane wyniki przyniosły wszystkim zawodnikom wiele satysfakcji. Spotkanie zakończyliśmy wspólnym obiadem i pączkiem (tłusty czwartek!)
w Biurze Promocji i Turystyki.