Miesięczne archiwum: lipiec 2022

Śpieszmy się kochać ludzi…

„Śpieszmy się kochać ludzi, tak szybko odchodzą…
                                                  ks. Jan Twardowski

Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci
kolegi Tomasza Kożuchowskiego.
Zarząd, w imieniu Stowarzyszenia Uniwersytet Trzeciego Wieku
w Sierakowie,
składa Rodzinie wyrazy głębokiego współczucia.

Uczyć się od innych i dla innych…

W dniach 20 – 22 czerwca br. koleżanki Halina Echaust i Halina Łobaczewska uczestniczyły
w Spotkaniu Wielkopolskich Uniwersytetów Trzeciego Wieku w Jarocinie. Spotkanie zostało zorganizowane przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego i Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu. Wydarzenie miało na celu profesjonalizację działań oraz podniesienie kompetencji organizacyjnych Wielkopolskich Uniwersytetów Trzeciego Wieku. Ważnym aspektem spotkania była wymiana doświadczeń i dobrych praktyk między członkami wielkopolskich UTW, co umożliwia wzajemne inspirowanie się i pozwala tworzyć nowe, ciekawe
i efektywne projekty.
W dniach 30 czerwca – 2 lipca br. koleżanki Irena Kryger i Elżbieta Sroka uczestniczyły
w pracach Letniej Akademii Animatorów Aktywności Ruchowej Seniorów, zorganizowanej przez Ogólnopolską Federację Stowarzyszeń Uniwersytetów Trzeciego Wieku w Nowym Sączu. Tematyka debaty i zajęć ruchowych w grupach służyła odpowiedzi na potrzeby i wyzwania organizacji seniorskich w zakresie inicjowania i stymulowania aktywności fizycznej seniorów, ze szczególnym uwzględnieniem skutków pandemii. Koleżanki wzięły również udział w Walnym Zebraniu Sprawozdawczym Federacji, której członkiem jest UTW w Sierakowie.