Miesięczne archiwum: maj 2022

Zaproszenie

Sieraków, dnia 21.05.2022r.   

Członkowie
Stowarzyszenia
Uniwersytet Trzeciego Wieku
w Sierakowie

 Z A P R O S Z E N I E

na Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Uniwersytet Trzeciego Wieku
w Sierakowie

Zarząd Stowarzyszenia serdecznie zaprasza na Walne Zgromadzenie Członków,
które odbędzie się w dniu 8 czerwca 2022 r. w Piwnicy Kulturalnej, ul. Poznańska 25,
godz. 16:30.

Porządek obrad:

  1. Otwarcie obrad, przywitanie zgromadzonych – prezes Zarządu Stowarzyszenia.
  2. Wybór przewodniczącego i sekretarza Walnego Zebrania Członków.
  3. Przedstawienie i zatwierdzenie porządku obrad.
  4. Zatwierdzenie sprawozdania  finansowego za rok 2021:
  5. przedstawienie sprawozdania finansowego – skarbnik Halina Łobaczewska
  6. przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej do ww. sprawozdania –
    przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Elżbieta Sroka
  7. dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego.
  8. Wolne wnioski i zamknięcie obrad Walnego Zebrania Członków.

Za Zarząd Stowarzyszenia UTW w Sierakowie
Prezes Zarządu Stowarzyszenia
Halina Echaust

        Po zakończeniu obrad Walnego Zebrania odbędzie się
uroczystość zakończenia r. ak. 2021/2022.
Serdecznie zapraszamy wszystkich członków Stowarzyszenia.

 

Choroby układu oddechowego…

Choroby układu oddechowego – objawy, diagnostyka, leczenie i profilaktyka stanowiły tematykę wykładu, który przeprowadziła Pani Ewa Kloska, lekarz anestezjolog i pulmunolog
z Międzyrzecza. Pani doktor szczególną uwagę słuchaczy skierowała na astmę, przewlekłą obturacyjną chorobę płuc (POChP) oraz covid. Tematyka spotkania cieszyła się ogromnym zainteresowaniem słuchaczy.

W trosce o zdrowie…

01.05.2022 r.
Drodzy Członkowie Stowarzyszenia Uniwersytet Trzeciego Wieku w Sierakowie!
Serdecznie zapraszamy na kolejny wykład, który odbędzie się w środę 11 maja br.,
początek godz. 17:00. Wykład na temat: „Choroby układu oddechowego – profilaktyka,
diagnostyka i leczenie” wygłosi lekarz anestezjolog i pulmunolog Pani Ewa Kloska.
Zarząd SUTW