Miesięczne archiwum: październik 2018

Między wątkiem i osnową…

Grupa „Tkaczek” pod patronatem Stowarzyszenia Uniwersytet Trzeciego Wieku w Sierakowie realizuje projekt z konkursu Mikrodotacji Wielkopolska Wiara pn. „Między wątkiem i osnową, czyli coś dla innych i coś dla siebie”. W dniach 16, 18, 23 października 2018 r. odbyły się warsztaty tkania włóczką na ramkach tkackich. Warsztaty dla 12 słuchaczek UTW prowadziła pani Karolina Janikowska, absolwentka Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu i autorka wielu wystaw tkaniny artystycznej w latach 2011-2018. Ponadto, pod kierunkiem koleżanek: Haliny Echaust i Krystyny Zachciał,  w dniach 25-26 października br. słuchaczki zdobywały umiejętność tkania koralikami na krośnie. Więcej  informacji o Projekcie w zakładce Projekty.

Bohaterom cześć i chwała…

Członkowie sekcji turystycznej odwiedzili i uporządkowali grób powstańczy na Pławiskach.

Dlaczego warto i jak sporządzić testament…

Niezwykłym zainteresowaniem cieszyła się tematyka spotkania z prawnikiem Krzysztofem Jankowskim. Spotkanie było poświęcone głównie kwestii sporządzenia testamentu holograficznego (napisanego odręcznie). Było wiele pytań słuchaczy w sprawie darowizn
i zachowku. Następne spotkanie z p. mecenasem będzie poświęcone testamentowi sporządzonemu notarialnie.

Pamiętamy…

22 października odbył się V Memoriał Kręglarski im. Edwarda Budycha. Na podium stanęli: Maria Budych  – I miejsce z 110 pkt., Alicja  Rogalewska – II miejsce z 101 pkt., Elżbieta  Sroka   – III miejsce z 101 pkt.. Puchar i medale dla zwycięzców ufundował Burmistrz Gminy Sieraków. Turniej, podobnie jak w latach poprzednich, został rozegrany zgodnie z gminnym kalendarzem imprez sportowych.

 

Świadomi swego rozwoju…

Dwanaścioro słuchaczy reprezentowało nasze Stowarzyszenie w Senioradzie Jarocin 2018.
To niezwykłe spotkanie z udziałem drużyn z ośmiu Uniwersytetów Trzeciego Wieku
z południowej Wielkopolski odbyło się w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Jarocinie. Po uroczystym otwarciu z udziałem zaproszonych Gości seniorzy rozgrywali konkurencje sportowo-rekreacyjne w formie „wyścigów na wesoło” takich, jak: wyścig wesołego ogrodnika, jesienne porządki, sprawni jak żołnierze, tworzymy obrazek, matematyczna koszykówka. Ponadto odbyło się strzelanie z wiatrówki oraz trening pamięci. W czasie prac komisji konkursowej wszyscy seniorzy uczestniczyli w wykładzie poświęconym tematyce pogodnej, późnej dorosłości. Nasza drużyna zajęła I miejsce a wszyscy zawodnicy otrzymali medale.
Na ogromne uznanie zasługuje postawa młodzieży, która służyła pomocą organizacyjną Gospodarzom oraz zaprezentowała swoje umiejętności taneczno-ruchowe.  Gospodarzom Seniorady – Przyjaciołom z Jarocińskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku gratulujemy organizacji pięknego, międzypokoleniowego przedsięwzięcia!

Święto „Pyry” w kotlinie TKKF…

Mimo dżdżystej aury wybraliśmy się do kotliny usytuowanej na terenie Ośrodka TKKF. Podobnie, jak w latach poprzednich czciliśmy walory odżywcze i smakowe ziemniaków. Płonęło ognisko, a wspólne śpiewy szybko rozpędziły deszczowe chmury.

 

Natura na pokolenia

Zgodnie  z podpisaną umową o współpracy z Fundacją Ziemia i Ludzie nasze Stowarzyszenie jest beneficjentem projektu „Natura na pokolenia”. Projekt jest realizowany w 10 kompleksach obszarów chronionych na terenie województw: śląskim, mazowieckim, dolnośląskim, wielkopolskim, pomorskim, warmińsko-mazurskim i lubelskim. Głównym celem strategicznym projektu jest wzrost świadomości ekologicznej mieszkańców tych obszarów nt. potrzeby oraz właściwych metod ochrony przyrody, jak również korzyści z dobrze zachowanej przyrody
i krajobrazu. Grupami docelowymi w projekcie są społeczności lokalne obszarów chronionych, w tym przedstawiciele dwóch pokoleń: seniorzy i młodzież szkolna ale także organizacje pozarządowe, przedstawiciele samorządu oraz inne grupy interesariuszy. W związku
z powyższym, 5 przedstawicieli naszego Uniwersytetu brało udział w dwudniowym seminarium rozpoczynającym projekt. Program obejmował: wykład inauguracyjny, prelekcję z dyskusją, warsztaty, w tym warsztaty terenowe oraz spotkanie integracyjne przedstawicieli
10 beneficjentów projektu. Seminarium odbyło się w Pieńkach k/Warszawy.

 

IX WSSI Sieraków 2018 ciąg dalszy, czyli „Jak zwyciężać czas i mieć w sercu wiecznie maj”…

Zaproszenie na spotkanie integracyjne przyjęło 50 koleżanek i z UTW w: Czarnkowie, Gnieźnie, Jarocinie, Luboniu, Międzyrzeczu, Obornikach, Opalenicy, Szamotułach, Stęszewie, Tarnowie Podgórnym i Trzciance. Przygotowaliśmy program pobytu na Ziemi Sierakowskiej tak, by każdy
z Gości chciał chętnie do nas wracać. Pod kierunkiem st. specjalisty SL ds. ochrony lasu, ochrony przyrody i edukacji leśnej p. Pawła Mizery mogliśmy, z platformy widokowej Wieży Zdroje, podziwiać rozległy widok na Puszczę Notecką. Wspólnie udaliśmy się na Pławiska, gdzie kol. Ryszard Jaskuła przypomniał historię lokalnych bohaterów poległych za wolność i honor Ojczyzny. Następnie zostaliśmy przyjęci obiadem w stołówce Szkoły Podstawowej. Goście zostali zakwaterowani w Ośrodku Sportu i Rekreacji. Wieczór spędziliśmy w Piwnicy Kulturalnej. Sobotnie śniadanie, bogate w produkty lokalne, przygotowała młodzież Technikum Żywienia
i Usług Gastronomicznych z Zespołu Szkół pod kierunkiem pań: Haliny Grygiel i Longiny Grotowskiej. Dwudniowe spotkanie zakończyliśmy w Hucie Szkła BA. Dyrektor , p. Tomasz Karpiewski przedstawił historię i model biznesowy Grupy BA oraz proces produkcyjny
i asortyment produkowanego szkła. Pod kierunkiem specjalistki ds. ISO, p. Martyny Fijak zwiedziliśmy hale produkcyjne. Wszyscy zostali obdarowani reklamowymi upominkami. Staraliśmy się, by dwudniowe spotkanie Gości i reprezentacji Gospodarzy było czasem edukacji, radości i zabawy.

 

11.rok działalności Uniwersytetu rozpoczęty…

Z udziałem zaproszonych Gości: Rektora Honorowego, przedstawicieli władz samorządowych Gminy i Powiatu, dyrektorów zakładów pracy oraz nauczycieli słuchacze rozpoczęli kolejny, jedenasty rok pracy Uniwersytetu. Na wstępie wszyscy obecni powrócili wspomnieniami do poprzedniego roku akademickiego. Zaprezentowana na slajdach bogata w wydarzenia
o charakterze edukacyjno- aktywizującym działalność spotkała się z dużym uznaniem Gości. Goście nie szczędzili gratulacji i życzeń dalszego rozwoju. Do grona słuchaczy przyjęto 12 osób. Pracy w nowym roku akademickim będzie towarzyszyć dewiza: ”Rozwijaj się, póki sił i czasu”. Wykład inauguracyjny pt.: „Droga do Niepodległości” wygłosił dyrektor Muzeum Zamek Opalińskich mgr Robert Jędrzejczak.