UTW dla społeczności

Projekt pod nazwą „Chleba naszego powszedniego, czyli od ziarenka do bochenka” realizuje UTW w Sierakowie przy wsparciu oraz pomocy Towarzystwa Inicjatyw Twórczych „ę” i Polsko Amerykańskiej Fundacji Wolności. Partnerami projektu są sierakowskie szkoły: Podstawowa
i Zespół Szkół. Celem projektu jest zapoznanie młodych ludzi z historią chleba, z procesem wypieku chleba, z dawnymi narzędziami i sprzętami do jego wypieku oraz integracja międzypokoleniowa. Podczas kilku wspólnych międzypokoleniowych spotkań starsi wolontariusze, którzy posiadają wiedzę i umiejętności pieczenia tradycyjnego chleba podzielą się tą wiedzą z młodzieżą oraz jej rodzicami. Zostaną przygotowane różne rodzaje chleba
z zachowaniem dawnych i współczesnych zasad i przepisów.  Zwieńczeniem projektu będzie Święto chleba dla społeczności lokalnej we wrześniu 2019 r. Chcemy wpajać młodszemu pokoleniu przekonanie, że chleb jest znakiem człowieczego trudu a szacunek do chleba to również szacunek do ciężkiej, codziennej pracy i do naszego dziedzictwa kulturowego.
W realizacji postawionych celów wykorzystamy potencjał młodych. Chcemy sprawić, by młodzi byli przekonani, że mogą mieć duży wpływ na to, co dzieje się  w bliższym i dalszym otoczeniu.
W grupie wolontariatu pracuje 12 słuchaczy UTW, w tym „3” inicjatywna, 3 osoby spoza UTW – nauczycielki z partnerskich szkół (1 – Szkoła Podstawowa, 2 – Technikum Żywienia w Zespole Szkół) oraz 3 wolontariuszki z II klasy Technikum Żywienia. Wszyscy swoją społeczną postawą manifestują, że wolontariat pozwala czuć się potrzebnym i rodzi przekonanie, że nasze decyzje mają wpływ na otaczającą rzeczywistość oraz daje poczucie sensu istnienia.
Do projektu zaprosiliśmy uczniów klasy IV f Szkoły Podstawowej. W czasie pierwszego spotkania w maju 2019 r., w  zespołach wspólnie, młodzież i wolontariusze, rozwiązywali różne zadania związane z chlebem, który stanowi motyw przewodni projektu. Wprowadzeniem do tematu, była historia kromki chleba opowiedziana przez byłą nauczycielkę, panią Elżbietę Sroka. Obecni ze wzruszeniem słuchali opowieści i oglądali kromki chleba, które przed 64. laty otrzymała od swoich rodziców, opuszczając dom rodzinny i rozpoczynając samodzielne życie. Zaplanowano również zadania: wycieczkę do młyna, wizyty w miejscowych piekarniach, wyjazdy na pola do rolników, tematyczną wycieczka do muzeum.