Między wątkiem i osnową, czyli coś dla innych i coś dla siebie

 

Projekt z konkursu Mikrodotacji Wielkopolska Wiara pn. „Między wątkiem i osnową, czyli coś dla innych i coś dla siebie” jest realizowany od 1 września 2018 r. przez Grupę Nieformalną „Tkaczki” pod patronatem Stowarzyszenia Uniwersytet Trzeciego Wieku w Sierakowie. Bezpośrednimi uczestnikami projektu są: 12 słuchaczek UTW oraz 12-15 mieszkanek sołectw: Lutom,Tuchola, Kaczlin, Góra w wieku 50+. Celem głównym projektu jest zwiększenie stopnia integracji społeczności miejskiej z Sierakowa ze społecznością wiejską z sołectw: Lutom, Tuchola, Kaczlin i Góra w okresie od 01.09.2018 r. do 08.12.2018r.

Założony cel główny i cele szczegółowe będą zrealizowane podczas warsztatów ginącego rzemiosła, czyli tkania włóczką na ramach tkackich oraz tkania koralikami na krosnach. Warsztaty będą odbywać się w siedzibie UTW w Sierakowie, w punkcie bibliotecznym w Lutomiu, w  świetlicy wiejskiej w Górze i w Kaczlinie. Ponadto, uczestniczki Projektu pojadą do Muzeum Etnograficznego w Poznaniu i zwiedzą wystawę „Rzeczy mówią. 100 lat zbiorów Muzeum Etnograficznego w Poznaniu” a w  Muzeum Sztuk Użytkowych – oddział Muzeum Narodowego w Poznaniu na Wzgórzu Przemysła – zwiedzą sztukę użytkową od średniowiecza do współczesności. Spotkanie podsumowujące Projekt odbędzie się na początku grudnia 2018 r.

Wystawa dorobku warsztatów, zaprezentowana dokumentacja przebiegu warsztatów, spektakl teatralny w wykonaniu grupy teatralnej UTW posłużą promocji wzorców aktywnego uczestnictwa w kulturze, popularyzacji ginącego rzemiosła jakim jest tkanie na krośnie i pokazaniu, że tradycja może stanowić inspirację dla nowoczesności. Podczas spotkania wybrzmi kwestia idei i sensu aktywności wolontariackiej jako istotnej siły w budowaniu kapitału społecznego i tworzenia społeczeństwa obywatelskiego. Wspólne działanie i nawiązane relacje stanowić będą podstawę do przełamywania barier komunikacyjnych, stworzą podstawę do podejmowania kolejnych przedsięwzięć integrujących społeczność lokalną.