Miesięczne archiwum: luty 2020

My z niego wszyscy…

Za pośrednictwem zawodowego aktora, pana Zbigniewa Walerysia, spotkaliśmy się z Adamem Mickiewiczem  w czasie recitalu „Mickiewicz a Wielkopolska”. W programie znalazły się nie tylko  znakomite utwory poetyckie noszące ślady wielkopolskiego epizodu. Aktorskiej interpretacji wierszy towarzyszył przystępny, wyważony faktograficznie komentarz, urozmaicony ciekawostkami i anegdotami.

Pożegnaliśmy Karnawał 2020…

Analiza śladu węglowego…

Dr hab. inż. Jerzy Bieńkowski  z Instytutu Środowiska Rolniczego i Leśnego PAN w Poznaniu,
w czasie wykładu audytoryjnego w dniu 12 lutego br., dokonał analizy śladu węglowego produktów rolniczych w systemie oznakowania towarów spożywczych. Ślad węglowy to przykład podejścia całościowego do szacowania emisji gazów cieplarnianych w całym cyklu życia produktów. Stąd duże zainteresowanie słuchaczy wzbudziły m.in. kwestie dotyczące udziału oraz skutków środowiskowych różnych stylów życia i konsumpcji we wskaźniku potencjału globalnego ocieplenia. Wykładowca zwrócił uwagę na przykłady stosowania ekoznaków
w świecie, których celem jest stosowanie metod produkcji minimalizujących niekorzystne oddziaływanie na środowisko, minimalizujących emisję GHG (gazu cieplarnianego) lub kompensację GHG. Zachęcił do stosowania złotych zasad dla konsumentów, które promują zachowania przyczyniające się do redukcji emisji CO2.