Miesięczne archiwum: grudzień 2018

Życzymy, życzymy…

Kolędujmy…

W przedświąteczny czas spotkaliśmy się przy rodzinnym, uniwersyteckim stole. Były życzenia
i wspólne śpiewanie pastorałek. Kolędą dla nieobecnych przywołaliśmy w pamięci czas
z udziałem tych, którzy „odeszli po to, by żyć ….żyć wiecznie”. Obecna wśród nas siostra Rafała ze Zgromadzenia Sióstr Elżbietanek przypomniała swój pobyt w Betlejem. Wspomnienia, opowiedziane w znany nam ze wcześniejszego spotkania – pełen swady i poczucia humoru – sposób, zostały bardzo mile przyjęte przez obecnych.

Mikołajkowy Turniej Kręglarski 2018…

Zgodnie z wieloletnią tradycją członkowie sekcji kręglarskiej mierzyli swoje siły w Mikołajkowym Turnieju. Oceny osiągnięć swoich podopiecznych dokonał kol. Ryszard Jaskuła. Z dużym przekonaniem stwierdził, że wszyscy rzucali bardzo dobrze, a najlepiej koleżanki: Mariola Świdurska, Jolanta Franaszczyk i Maria Budych. Laureatki zostały nagrodzone sercami piernikowymi w rozmiarze XXL, pozostali gracze w rozmiarze XL. Na okoliczność Turnieju kol. Ryszard Jaskuła otrzymał od podopiecznych dyplom i tytuł The best Santa Claus UTW 2018 za to, że „Jemu chce się chcieć”. Spotkanie mikołajkowe, jak zwykle dostarczyło dużo radości i dobrej zabawy jego uczestnikom.

 

Między wątkiem i osnową…

Zakończyły się spotkania „między wątkiem i osnową” w ramach Projektu z konkursu Mikrodotacji Wielkopolska Wiara. 6 grudnia br., w Piwnicy Kulturalnej w Sierakowie, odbyło się spotkanie podsumowujące Projekt. Przebieg i efekty przedsięwzięcia, w imieniu Grupy Nieformalnej i Patrona, w obecności zaproszonych Gości i uczestniczek Projektu, przedstawiła Krystyna Zachciał. Celem podjętej inicjatywy było zwiększenie stopnia integracji między społecznością miejską Gminy Sieraków a społecznością  z sołectw: Lutom, Góra, Tuchola
i Kaczlin. Społeczność gminną reprezentowały kobiety, które oprócz wielu ról społecznych mają wpływ na pielęgnowanie dziedzictwa kulturowego. W Projekcie brały udział łącznie 34 kobiety,
w tym 32 w wieku 50+. Lutom reprezentowało 5 kobiet, Górę – 9 kobiet, Tucholę – 1 kobieta, Kaczlin – 5 kobiet, Sieraków – 14 słuchaczek UTW. Podstawowe umiejętności tkania włóczką na ramach tkackich zdobyły 32 kobiety, umiejętność tkania koralikami na krosnach – 31 kobiet.
W wycieczce do Muzeum Etnograficznego brało udział 27 uczestniczek Projektu.
Krystyna Zachciał podziękowała wszystkim Paniom za przyjęcie zaproszenia do udziału
w przedsięwzięciu, zwłaszcza z wiejskiej części Gminy. Przypomniała przebieg zebrań organizacyjnych i rekrutacji uczestniczek z Lutomia, Góry, Tucholi i Kaczlina. Podkreśliła,
że początki nie były łatwe, może z uwagi na brak wiary we własne możliwości, również wyimaginowane bariery i dystans. O przystąpieniu Pań do Projektu zdecydowało przekonanie, że mimo bardzo różnorodnych doświadczeń życiowych wiele może Je łączyć, m.in. chęć bycia potrzebnymi, dzielenia się swoimi umiejętnościami i pasjami, chęć poznania nowego. Prowadząca uroczystość  dziękowała i gratulowała wszystkim Paniom. Podkreśliła że spotkania między wątkiem i osnową zawsze odbywały się w serdecznej atmosferze, zbliżyły uczestniczki, pozwalały cieszyć się z bycia razem, odkrywały drzemiący potencjał twórczy. I co bardzo istotne utwierdziły w przekonaniu, że można nie tylko coś, ale bardzo wiele zrobić dla siebie i dla innych. Narodziły się też pomysły i plany na podtrzymywanie oraz rozwijanie twórczych kontaktów. Powodzenie Projektu zależało od zaangażowania w jego realizację wielu osób. Stąd podziękowania zostały skierowane do słuchaczek UTW, które prowadziły warsztaty w Lutomiu, Górze i Kaczlinie: Haliny Echaust, Elżbiety Sroka, Grażyny Kowalskiej, Krystyny Nawrockiej i Ewy Kozłowskiej. Krystyna Zachciał podziękowała również Paniom: sołtys Góry – Darii Kownackiej i Kaczlina – Justynie Pogorzelczyk oraz dyrektor Biblioteki Teresie Gorajskiej za pomoc w rekrutacji uczestniczek oraz udostępnienie miejsca na warsztaty. Następnie wszyscy obecni poznali przebieg realizacji Projektu z przygotowanej prezentacji multimedialnej. W czasie przerwy kawowej mieli okazję podziwiać przygotowane na wystawę prace: tkaniny oraz koralikowe bransoletki. Po przerwie grupa teatralna UTW „Nowa Pasja” zaprezentowała, pod kierunkiem Pań: Małgorzaty Jaskuły i Mirosławy Lech, różne typy kobiet, nieco przerysowane, ale skłaniające do refleksji. Pokaz został bardzo pozytywnie przyjęty przez obecnych. Na zakończenie Pani Anna Wawrzyniak z Centrum PISOP wręczyła uczestniczkom Projektu okolicznościowe dyplomy. Gratulowała zaangażowania i osiągniętych efektów. Podobne słowa skierowały Pani Daria Waśkowiak z Działu Promocji Gminy Sieraków oraz Pani Karolina Janikowska prowadząca warsztaty dla słuchaczek UTW. Spotkanie podsumowujące zostało przygotowane przez uczestniczki Projektu z dużą pomocą członków Zarządu UTW. Prezentacja dostępna na: https://drive.google.com/file/d/1CNqr-l17FYEFiDD1r_S2FwUaqRitlcvu/view?usp=sharing

Wielokulturowość Sierakowa

Ogromne zainteresowanie słuchaczy wzbudził wykład panów: Tadeusza Andrzejewskiego
i Roberta Jędrzejczaka na temat wielokulturowości Sierakowa.  Na przestrzeni dziejów Sieraków nigdy nie był monolityczny. W zależności od sytuacji politycznej i gospodarczej do Sierakowa napływały różne narodowości przynosząc swoją religię i kulturę. Tutaj zamieszkiwali m.in. bracia czescy, ewangelicy, luteranie, Żydzi (wyznawcy judaizmu), katolicy. Nacje, zachowując swoją kulturę współpracowały i tolerowały się wzajemnie, w przekazach pisemnych nie odnotowano większych konfliktów.

Andrzejki 2018

Zgodnie z tradycją w przeddzień wigilii św. Andrzeja odbyła się okolicznościowa zabawa.

Uczyć sie dla siebie i dla innych…

W dniach 28-30.11.2018 r., w Warszawie odbył się I zjazd „trójek inicjatywnych” w ramach VI edycji projektu „UTW dla społeczności”. Koleżanki uczestniczące w zjeździe zdobywały nową wiedzę, doświadczenie, umiejętności i kompetencje niezbędne do wyzwalania potencjału słuchaczek i słuchaczy UTW chcących aktywnie działać na rzecz własnego otoczenia.