Miesięczne archiwum: marzec 2020

Ich ciało skrywa wiele tajemnic…

Motyle to owady obok których nie przechodzimy obojętnie. Chociaż zachwycamy się ich ulotnością, barwami i delikatnością, to nie są w przyrodzie jedynie ozdobą. Stanowią pożywienie dla wielu gatunków zwierząt, pełnią funkcję owadów zapylających, a ich brak zaburzy funkcjonowanie ekosystemu. Te zagadnienia stanowiły tematykę wykładu pt.: „Świat motyli, trendy zmian w środowiskach rolniczych”, który wygłosił pan mgr Dariusz Sobczyk z Ośrodka Badawczego Środowiska Rolniczego i Leśnego PAN w Turwi. Poruszane kwestie spotkały się
z dużym zainteresowaniem słuchaczy, których urzekła również ogromna wiedza, entuzjazm
i pasja wykładowcy.
Po wykładzie odbyło się spotkanie z okazji zbliżającego się Święta Kobiet. Krótki program przygotowali członkowie sekcji teatralnej i wokalnej pod kierunkiem pań: Małgorzaty Jaskuły
i Mirosławy Lech. Reprezentanci męskiej części Uniwersytetu złożyli Paniom serdeczne, okolicznościowe życzenia. Obecni obejrzeli również przygotowany dwuczęściowy film. Na prezentowanych fotografiach kolejny raz zauważyli, że życie nie zatrzyma się nawet przez chwilę. Prezentacji towarzyszyła refleksja, że to my możemy w dużej mierze zdecydować, jaki będzie czas, który nam pozostał.