Miesięczne archiwum: listopad 2019

Andrzejki 2019…

W czasie kolejnego spotkania integracyjnego obecni łączyli aktywność ruchową przy muzyce
z zabawą w towarzystwie. Wspaniała atmosfera rodziła poczucie bycia młodszym niż to wskazuje metryka.

 

Na historycznym szlaku…

43.osobowa grupa słuchaczy przyjęła zaproszenie zaprzyjaźnionego Uniwersytetu Trzeciego Wieku z Wolsztyna i udała się w minioną sobotę do wolsztyńskiej krainy pachnącej przebogatą historią. Głównym przewodnikiem po niezwykłych miejscach był członek Zarządu UTW
w Wolsztynie, kol. Andrzej Hedko. Najpierw udaliśmy się do Obry, gdzie znajduje się siedziba Wyższego Seminarium Duchownego Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej oraz sekcja Wydziału Teologicznego UAM w Poznaniu. Kleryk oblackiego seminarium, brat Sławomir przybliżył nam historię Obry związanej początkowo z opactwem Cystersów. Zwiedziliśmy Muzeum Misyjne Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej, zakrystię i kościół św. Jakuba ze stallami z charakterystycznym wizerunkiem smoka oraz kryptę. Następnie udaliśmy się do Kębłowa. Tu w towarzystwie sołtysa, pana Waldemara Baera i jego barwnych opowieści, bardzo bogatych w wątki historyczne, wędrowaliśmy ulicami niezwykłej wsi, która w latach 1320 – 1883 miała prawa miejskie. Odwiedziliśmy kościół św. Bartłomieja oraz kaplicę przycmentarną
z ołtarzem św. Wawrzyńca z XII – XII wieku. Wędrując czystymi ulicami spotykaliśmy mieszkańców, którzy zgodnie z przyjętym zwyczajem sprzątają swoje obejścia w godz. 12:00 – 16:00.  Urzekła nas  wiedza i pasja pana Baera, którego pożegnaliśmy przy kębłowskim Domu Kultury, centrum wsi i bogatego życia kulturalnego. Wędrówkę zakończyliśmy w wolsztyńskim Domu Kultury, gdzie zostaliśmy bardzo serdecznie przyjęci i ugoszczeni przez słuchaczy Uniwersytetu. Gospodarzom bardzo dziękujemy!!!

Pamiętamy…

18 listopada odbył się VI Memoriał Kręglarski im. Edwarda Budycha. Tradycyjnie na torze czwartym płonął znicz. Obecni uczcili również minutą ciszy pamięć kol. Edwarda. W wyniku sportowej rywalizacji medalowe miejsca wywalczyli: Wiesław Musiał  – I miejsce z 118 pkt., Lidia Maślankowska – II miejsce z 111 pkt., Jolanta Grambor – III miejsce z 109 pkt.. Puchar i medale dla zwycięzców ufundował Samorząd Gminy Sieraków. Turniej, podobnie jak w latach poprzednich, został rozegrany zgodnie z Gminnym Kalendarzem Imprez Masowych.

 

Gleba – zasadnicza część biosfery…

Tematyka kolejnego wykładu audytoryjnego mieściła się w cyklu wykładów dotyczących biologii
i ochrony środowiska. Wykład pt. „Gleby Polski na tle innych rejonów świata” wygłosił prof. dr hab. Stanisław Drzymała, związany w okresie pracy zawodowej z  Katedrą Gleboznawstwa
i Ochrony Gleb Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Rektor naszego Uniwersytetu, prof. dr hab. Janusz Jankowiak, przedstawił obecnym bardzo bogaty dorobek naukowy profesora Stanisława Drzymały. Wykład cieszył się ogromnym zainteresowaniem słuchaczy.