Miesięczne archiwum: grudzień 2022

Rozmawiamy o bezpieczeństwie w sieci

W zimowe, sobotnie przedpołudnie uczestniczyliśmy w warsztatach prowadzonych w ramach projektu „Seniorzy na czasie”. Projekt realizowany jest przez Stowarzyszenie Zakręceni na Aktywność. Projekt jest dofinansowany ze środków rządowego programu wieloletniego na rzecz Osób Starszych „Aktywni+” na lata 2021 – 2025”. Warsztaty prowadził pan Piotr Kordylewski, informatyk z gorzowskiej Fabryki Aktywności Młodych. Zwracał uwagę, że bezpieczeństwo
w sieci w bardzo dużej mierze zależy od nas samych. Trzeba jednak pamiętać o kilku zasadach:
– zabezpieczeniu swego konta hasłami, których nie można łatwo złamać lub odgadnąć,
– w sieci nie jesteśmy anonimowi, można jednak starć się utrzymać maksimum prywatności,
– nie wysyłać skanów dokumentów,
– chronić swoje dane osobowe,
– zwracać uwagę, kto jest nadawcą maila,
– zachować ostrożność przy korzystaniu z usług bankowości elektronicznej i dokonywaniu
zakupów   przez internet,
– pamiętać o wylogowywaniu.
Tematyka warsztatów cieszyła się dużym zainteresowaniem i aktywnością uczestników.

Świąteczne abecadło

„Świąteczne abecadło”, przygotowane przez sekcję teatralną pod kierunkiem pani Małgorzaty Jaskuły, wprowadziło licznie zgromadzonych słuchaczy w niepowtarzalny klimat świąt Bożego Narodzenia. W przygotowanej inscenizacji oraz życzeniach kierowanych do obecnych przez prezes kol. Halinę Echaust i panią Małgorzatę Jaskułę wybrzmiała magia świąt – to wyjątkowy czas, który ma dodać refleksji całemu naszemu życiu i dopełnić chwilę, by skupić się tylko
i wyłącznie na tym, co wyjątkowe i prawdziwe.

Walne Zebranie Członków…

7 grudnia br. odbyło się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia UTW w Sierakowie. Ustępujący Zarząd przedstawił sprawozdanie z pracy merytorycznej w latach 2017 – 2022. Zebrani wybrali nowy Zarząd w składzie: Halina Echaust, Aleksandra Kilanowska, Irena Kryger, Jan Kusik, Halina Łobaczewska, Zenon Nowak, Krystyna Zachciał. Pracę w Komisji Rewizyjnej powierzono: Elżbiecie Sroka, Marii Góźdź, Grażynie Kowalskiej.