Miesięczne archiwum: listopad 2022

Zaproszenie

Sieraków, dnia 22.11.2022 r.

Z A P R O S Z E N I E
na
Walne Zgromadzenie  Członków Stowarzyszenia Uniwersytet Trzeciego Wieku
w Sierakowie

Zarząd Stowarzyszenia serdecznie zaprasza na Walne Zgromadzenie Członków, które odbędzie się w dniu 7 grudnia br. w Piwnicy Kulturalnej, ul. Poznańska 25, godz. 17:00. 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad, przywitanie zgromadzonych – prezes Zarządu Stowarzyszenia.
 2. Wybór przewodniczącego i sekretarza Walnego Zgromadzenia Członków.
 3. Przedstawienie i zatwierdzenie porządku obrad.
 4. Wybór komisji skrutacyjnej.
 5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania merytorycznego za lata 2017-2022:
  a) przedstawienie sprawozdania merytorycznego – wiceprezes ds. programowych
  b) dyskusja,
  c) podjęcie uchwały.
 6. Opinia Komisji Rewizyjnej o działalności Zarządu w latach 2017-2022.
 7. Udzielenie absolutorium i podjęcie uchwały.
 8. Wybór Zarządu na lata 2022-2027. Zgodnie ze statutem wybieramy 6-8 osób:
  a) zgłoszenie kandydatur na członków Zarządu,
  b) przeprowadzenie głosowania.
 9. Podjęcie uchwały o wyborze Zarządu.
 10. Ukonstytuowanie się Zarządu – wybór prezesa.
 11. Wybór Komisji Rewizyjnej na lata 2022-2027.
 12. Dyskusja.
 13. Wolne głosy i wnioski.
 14. Zamknięcie obrad WZCz.

Obecność wszystkich członków Stowarzyszenia bezwzględnie obowiązkowa.
Prawo wstępu na salę obrad mają tylko i wyłącznie członkowie Stowarzyszenia.

Za Zarząd Stowarzyszenia UTW w Sierakowie
Halina Echaust
Prezes Zarządu Stowarzyszenia

 

 

 

Z wizytą w Teatrze Nowym w Poznaniu…

Słuchacze i sympatycy Uniwersytetu udali się do Teatru Nowego na spotkanie
z „Prezydentkami”. Prezydentki to starsze panie, które mają „zupełnie
młode marzenia”. Podczas banalnego spotkania przy herbatce mają odwagę
„spuścić swoje fantazje ze smyczy przyzwoitości”…

Konkurowanie w duchu radości…

Międzyuniwersytecki Turniej Uniwersytetów Trzeciego Wieku to Minispartakiada*2022 zorganizowana przez nasz Uniwersytet w sobotę 19 listopada br. W zmaganiach sportowych
w czterech konkurencjach wzięli udział studenci-seniorzy z UTW w Międzychodzie, Międzyrzeczu, Obornikach, Stęszewie, Wolsztynie oraz naszego UTW. Krystyna Zachciał, otwierając spotkanie podkreśliła, że kolejne sportowe wydarzenie po „latach niebytu” to przede wszystkim czas spotkań, dyskusji i możliwości wspólnego działania. Konkurowanie ze sobą odbywało się w duchu radości i wzajemnego wsparcia. Wyróżnienia zdobyli:
scrabble – I m. kol. Danuta Niedzwiecka z UTW w Stęszewie, II m. kol. Maria Jeżyk z UTW
w Sierakowie, III m. kol. Ryszard Mierzejewski z UTW w Obornikach,
bowling – I m. kol. Henryk Rutkowski z UTW w Wolsztynie, II m. kol. Włodzimierz Ostański
z UTW w Stęszewie, III m. kol. Jan Nowicki z UTW w Obornikach,
dart – I m. kol. Władysław Brzeszcz z UTW w Międzyrzeczu, II m. kol. Ryszard Woliński
z UTW w Stęszewie, III m. kol. Ewa Kokot z UTW w Obornikach,
rzut do celu w alkogoglach – I m. kol. Jan Alejski z UTW w Stęszewie, II m. kol. Leszek Margas
z UTW w Obornikach, III m. kol. Danuta Olszewska z UTW w Stęszewie.
Zmagania sportowe poprzedziła godzinna prelekcja Pań aspirant sztabowych Moniki Galos
i Olgi Małeckiej z Komendy Powiatowej Policji w Międzychodzie. Obecni z niezwykłym zainteresowaniem i uwagą wysłuchali kwestii związanych z bezpieczeństwem seniorów w ruchu drogowym, z zagrożeniem ze strony oszustów oraz z przemocą w rodzinie.
Nagrody dla wyróżnionych oraz koszty przedsięwzięcia sfinansowała Gmina Sieraków.
Żegnając się wszyscy wyrazili chęć udziału w planowanych na maj 2023 roku XI Wielkopolskich Spotkaniach Sportowo-Integracyjnych.

 

Jak lekko i z dowcipem brać życia ciężary…

„Jak lekko i z dowcipem brać życia ciężary” radziła słuchaczom pani mgr Jolanta Szwalbe.
W czasie spotkania wykładowczyni podkreślała, że gdy słabną siły fizyczne trzeba postawić
na psychiczne, na siłę ducha a przede wszystkim na poczucie humoru. Zachęcała, cytując satyryków, aktorów, literatów, by brać lekko i z dowcipem ciężary przeżytych lat związane
z metryką, wyglądem, turbulencjami zdrowotnymi, z pobytem w szpitalu, z rozterkami serca
i duszy. Słuchacze mieli możliwość nabycia dziewiątego (również wcześniejszych) numeru autorskiego zbioru cytatów zatytułowanego „Zwyciężaj humorem”.