Władze

Zarząd
Halina Echaust – prezes
Krystyna Zachciał – wiceprezes ds. programowych
Aleksandra Kilanowska – sekretarz
Halina Łobaczewska – skarbnik
Irena Kryger, Jan Kusik, Zenon Nowak –
członkowie Zarządu.

Komisja Rewizyjna:
Elżbieta Maria Sroka – przewodnicząca,
Maria Góźdź – wiceprzewodnicząca
Grażyna Kowalska – sekretarz