Miesięczne archiwum: czerwiec 2023

Z szacunkiem dla Ziemi…

W dniu 17 czerwca br., z udziałem zaproszonych Gości, nauczycieli, przedstawicieli młodzieży oraz słuchaczy Uniwersytetu, odbyła się uroczystość zakończenia realizacji projektu „Pyry to My”. W programie zaprezentowanym przez uniwersytecką grupę teatralną wybrzmiał szacunek dla Ziemi, to jest miejsca urodzenia i pochodzenia oraz miejsca, gdzie rozgrywa się wielki cykl życia zapewniający nam pożywienie. O oprawę artystyczną wydarzenia zadbała pani Małgorzata Jaskuła we współpracy z panią Ewą Zimmer i  panią Anną Murkowską-Wielogórską. Goście, wicedyrektor Szkoły Podstawowej pani Izabela Pawlak oraz wiceprzewodniczący Rady Miejskiej  pan Andrzej Zieliński gratulowali realizacji przedsięwzięcia. Prezes Powiatowego Zarządu PSL pan Andrzej Malujda odczytał list gratulacyjny przesłany przez posła RP PSL, pana Krzysztofa Paszyka. Degustacja potraw z ziemniaków przygotowanych przez słuchaczy UTW zakończyła uroczyste podsumowanie projektu.

 

„Umarłych wieczność dotąd trwa…”

    „Umarłych wieczność dotąd trwa, dokąd pamięcią się im płaci”.                                                              Wisława Szymborska

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że dziś, tj. 14 czerwca 2023 roku,
odeszła kol. Alina Nowak.
Była wspaniałym, życzliwym i serdecznym człowiekiem.
Nabożeństwo pogrzebowe rozpocznie msza św.
w dniu 16 czerwca br. o godz.10:00
w Kościele pw. NMP Niepokalanie Poczętej w Sierakowie,
po czym nastąpi pożegnanie na Cmentarzu Parafialnym.
Z rodziną oraz wszystkimi bliskimi łączymy się w bólu
i składamy wyrazy głębokiego współczucia.
Zarząd SUTW w Sierakowie

Z wizytą w „Gawrze”

Jednym z ostatnich zadań realizowanego projektu „Pyry to My” była wyprawa rowerowa z klasą 8a do Chorzępowa. Przy drodze między Kobylarnią a Chorzępowem zauważyliśmy tylko jedno pole, na którym uprawia się ziemniaki. Punktem docelowym wycieczki była wizyta w „Gawrze”. Pani dr Honorata Ogonowska – Chrobrowska zaprosiła nas do zagrody, gdzie na co dzień żyją alpaki i inne zwierzęta. Opowiedziała jak wygląda opieka nad nimi. Wszyscy, młodzież i dorośli, mogli bezpośrednio zobaczyć, co dzieje się w zagrodzie. Był też czas na poczęstunek i konkursy z nagrodami. Młodzież ćwiczyła rzuty do celu: podkową do opony oraz piłką tenisową
w alkogoglach do kosza. Wyprawa nad jezioro i kąpiel w odkrytym basenie zakończyły wizytę
w Chorzępowie.

Zaproszenie – Walne Zebranie Członków

Sieraków, dnia 08.06.2023r.

Członkowie Stowarzyszenia Uniwersytet Trzeciego Wieku w Sierakowie

 Zarząd Stowarzyszenia serdecznie zaprasza na Walne Zgromadzenie Członków,
które odbędzie się w dniu 23 czerwca 2023 r. w Ośrodku Edukacji Przyrodniczej
w Chalinie, początek godz. 17:00.

Porządek obrad:

  1. Otwarcie obrad, przywitanie zgromadzonych – prezes Zarządu Stowarzyszenia.
  2. Wybór przewodniczącego i sekretarza Walnego Zebrania Członków.
  3. Przedstawienie i zatwierdzenie porządku obrad.
  4. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok 2022:
  5. Przedstawienie sprawozdania finansowego – skarbnik Halina Łobaczewska
  6. Przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej do ww. sprawozdania –
    przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Elżbieta Sroka
  7. Dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego.
  8. Wolne wnioski i zamknięcie obrad Walnego Zebrania Członków.

Za Zarząd Stowarzyszenia UTW w Sierakowie Halina Echaust – Prezes Zarządu Stowarzyszenia

Wyjazd do OEP w Chalinie 23 czerwca o godz. 16:00 z parkingu przy Szkole Podstawowej.
Po zakończeniu obrad Walnego Zebrania odbędzie się uroczystość zakończenia
roku akademickiego 2022/2023.
Serdecznie zapraszamy wszystkich członków   Stowarzyszenia!
 

 

 

 

 

Odkrywać kosmos i jego tajemnice…

W drodze powrotnej z wizyty w Pierzchnie udaliśmy się do Centrum Kultury Zamek w Poznaniu na wystawę „Nie to niebo”. Kuratorka wystawy, pani Justyna Olszewska z Instytutu Obserwatorium Astronomiczne Wydziału Fizyki UAM w Poznaniu, dzieliła się wiedzą, prezentując dokonania z obszaru nauki i techniki opracowane we współpracy z poznańskimi
i wielkopolskimi instytucjami naukowymi, które na co dzień skupione są wokół kosmicznej tematyki. Najpierw przeprowadziła nas pod unikatowym, o 4-metrowej średnicy, modelem Księżyca. W głównej sali wystawowej czekały niezwykłe eksponaty. Zobaczyliśmy m.in. rakietę sondażową HEXA 2, która wzbija się w niebo na odległość 10 km, ważącą 261 kg pamiątkę po uderzeniu ponad 5000 lat temu żelaznego meteorytu Morasko – meteoryt MEMORSS oraz unikatowe starodruki astronomiczne z XVI i XVII w., w tym jeden z dwunastu zachowanych
w Polsce egzemplarzy pierwszego wydania dzieła Mikołaja Kopernika „De revolutionibus orbium coelestium”. Przeżyliśmy start rakiety w centrum dowodzenia lotów. Mogliśmy przyjrzeć się księżycowej misji w symulowanej bazie kosmicznej. Dowiedzieliśmy się także, czy kolonizacja Marsa to odległa przyszłość.

Z miłości do Ziemi, z szacunkiem do ludzi…

Wspólnie z młodzieżą klas ósmych naszej szkoły odwiedziliśmy zakład przemysłowy spółki Jagrol w Pierzchnie, który jest częścią Grupy Top Farms. Naszym opiekunem i przewodnikiem był pan Stefan Jankowiak, doradca Spółki, znany i ceniony ekspert ziemniaczany. Zapoznał nas
z działalnością spółki. To głównie uprawy rolne na łącznym areale 1500 ha połączone z chowem
i hodowlą zwierząt. Najpierw udaliśmy się do fermy krów w Szczodrzykowie, która jest największą w Polsce fermą o zrobotyzowanym doju. W fermie dba się o dobrostan hodowanych zwierząt. Spółka jest liderem w zakresie produkcji ziemniaków chipsowych i frytkowych. Ziemniaki muszą spełniać rygorystyczne wymagania jakościowe. Ciepły klimat Wielkopolski oraz długość sezonu wegetacyjnego służą jego uprawie, jednak problem stanowi postępująca od lat susza. Aby uzyskać dobry produkt niezbędne jest więc nawadnianie pól ziemniaczanych
i stosowanie praktyk rolniczych służących zatrzymaniu wody w glebie. Udaliśmy się więc do nowo zbudowanego zbiornika retencyjnego, który zapewnia możliwość wykorzystania wody zgromadzonej w zbiorniku do prowadzonych nawodnień gruntów ornych. Obserwowaliśmy działanie deszczowni na ziemniaczanych polach. Byliśmy też w nowoczesnej przechowalni służącej do przechowywania ziemniaków w skrzynio paletach. W spółce produkuje się również zboża oraz rośliny oleiste jak rzepak, słonecznik czy len. Większość zbóż przeznaczona jest
do produkcji kwalifikowanego materiału siewnego. Pan Jankowiak podkreślał, że w Pierzchnie
i Szczodrzykowie produkuje się zdrową, bezpieczną i o wysokiej jakości żywność w zgodzie
ze środowiskiem naturalnym.
W drodze powrotnej z wizyty w Pierzchnie udaliśmy się do Centrum Kultury Zamek w Poznaniu na wystawę „Nie to niebo”. Informacja i fotorelacja z wystawy w następnym poście.

Edukacja i rekreacja…

Jednym z zadań międzypokoleniowego projektu ph. „PYRY to MY…” jest poznanie warsztatu pracy rolnika, producenta żywności. Wspólnie z uczniami klasy 8d i 8f oraz ich opiekunami udaliśmy się rowerami do Góry. Najpierw odwiedziliśmy ziemniaczane pole państwa
Ewy i Piotra Hoffmannów. Zatrzymaliśmy się też przy Jaskółczej Skarpie, gdzie swoje siedliska mają jaskółki brzegówki. Następnie, w gospodarstwie pana Marcina Jenka poznaliśmy
z pomocą pana Piotra Hoffmanna maszyny rolnicze: sadzarkę i młyn zbożowy, tzw. wialnię służącą do wstępnego oczyszczenia młóconego ziarna. W siedzibie miejscowej Ochotniczej Straży Pożarnej z zainteresowaniem słuchaliśmy pana Dominika Walkowiaka, który opowiedział o zadaniach i pracy strażaków. Pani strażak Magdalena Tobółka pokazała, jak udzielać pierwszej pomocy dorosłym, dzieciom i niemowlakom. Po edukacyjnej części spotkania zgromadziliśmy się nad jeziorem przy ognisku. Wszyscy z apetytem konsumowali ciasto
i drożdżówki przygotowane przez rodziców uczniów oraz „pyry z gzikiem” przygotowane przez UTW. W rekreacyjnej części spotkania odbyły się zawody w rzucie do celu podkową oraz
w rzucie w alkogoglach. Zawody przeprowadzili seniorzy, a laureaci otrzymali nagrody ufundowane przez UTW. Oczywiście młodzież, z racji Międzynarodowego Dnia Dziecka, otrzymała serdeczne i słodkie życzenia od dorosłych.
Spotkanie w Górze udało się zorganizować dzięki dużej życzliwości i pomocy państwa Hoffmannów.