Miesięczne archiwum: luty 2019

Przełamywać stereotypy wizerunku seniorów i młodzieży…

19.osobowa grupa słuchaczy Uniwersytetu przyjęła zaproszenie zaprzyjaźnionego UTW
w Czarnkowie do udziału w projekcie pn. „Szermierka – ruch, słowo, muzyka”. 21 lutego br. udaliśmy się do Czarnkowa i zgodnie z programem spotkaliśmy się z w Ratuszu z Burmistrzem Miasta Andrzejem Tadlą oraz Grzegorzem Wójcikiem, pracownikiem Wydziału Promocji. Wspólnie ze słuchaczami czarnkowskiego UTW odbyliśmy wirtualny spacer po Czarnkowie. Wizytę w Ratuszu zakończyliśmy wspólnym zdjęciem. Z uwagi na deszczową aurę tylko krótko podziwialiśmy panoramę miasta z Góry Krzyżowej. Kolejne zadania projektu realizowaliśmy
w Zespole Szkół Leśnych w Goraju. W zabytkowej Masztalarni, gdzie mieści się Centrum Promocji Lasów Państwowych, pod kierunkiem Leszka Jessy, zwiedziliśmy wystawę ekologiczno-przyrodniczo-leśną, która opowiada o wszystkich fazach życia lasu od momentu siewu czy sadzenia do momentu naturalnej śmierci lub do ścięcia drzewa na potrzeby gospodarki, społeczeństwa. W Sali Wystawy Historycznej zainteresowały nas dioramy: Historia Puszczy Noteckiej, Historia Lasów Państwowych, Zawody związane z leśnictwem, Zaproszenie na wystawę, Interaktywna Mapa Polski. Mini koncert Sygnalistów w Zamku otworzył popołudniową „Szermierkę”. Aktywnie, z udziałem uczniów, spędziliśmy popołudnie podczas rozgrywek
w tenisa stołowego, bilarda i gry w scrabble. Bardzo twórcze były zajęcia warsztatowe
z pirografii prowadzone przez słuchaczki z Czarnkowa oraz tkania na ramach tkackich pod kierunkiem członkiń naszej sekcji rękodzieła. W zajęciach warsztatowych, zgodnie z ideą projektu, również uczestniczyli seniorzy i młodzież szkolna. Zostaliśmy bardzo serdecznie przyjęci przez Alberta Tabakę, dyrektora Zespołu, kadrę pedagogiczną, personel techniczny
i uczniów Szkoły zarówno podczas wspólnych posiłków, przebiegu spotkania oraz podsumowania projektu. Zwieńczeniem aktywnie i twórczo spędzonego dnia, przełamującego stereotypy wizerunku seniora i młodego pokolenia, był piękny koncert w wykonaniu uczniów. Kolejne spotkanie 19 marca br., też w Goraju.

 

Świadomi bogactw lokalnej przyrody…

Historia i system ochrony przyrody w Polsce stanowiły zagadnienia wykładu mgr inż. Anny Piotrowskiej z Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska. Wykład to jedno z zadań projektu Fundacji Ziemia i Ludzie. Nasz Uniwersytet jest beneficjentem projektu pod nazwą „Natura na pokolenia”. Wspólnie z nauczycielami i młodzieżą Szkoły Podstawowej i Zespołu szkół oraz Nadleśnictwem Sieraków chcemy do kwietnia 2020 roku zbudować grupę ambasadorów, którzy są świadomi bogactw naturalnej, lokalnej przyrody oraz potrzeby podjęcia długodystansowych działań na rzecz ochrony jej wartości dla obecnych i przyszłych pokoleń. Pani Anna Piotrowska zwróciła również uwagę obecnych na formy ochrony przyrody w Gminie Sieraków oraz przyrodnicze bogactwo naszego regionu.

Przeciwdziałać globalnemu ociepleniu…

Tematyka wykładu audytoryjnego prof.dr.hab. Andrzeja Kędziory dotyczyła zagadnień związanych ze Szczytem Klimatycznym, w którym Pan profesor uczestniczył w dniach 2 – 15 grudnia 2018 r. w Katowicach. Na wstępie profesor przypomniał podstawy funkcjonowania ziemskiego systemu klimatycznego, główne zmiany globalne, przyczyny oraz obecne i przyszłe skutki globalnego ocieplenia. Dokonał także przeglądu aktywności społeczności ludzkiej
w przeciwdziałaniu globalnemu ociepleniu począwszy od 1988 roku. Podkreślił, że Pakiet Katowicki na trwale zmienia system globalnej polityki klimatycznej, wpływa na zakres odpowiedzialności wszystkich 196 państw świata oraz Unii Europejskiej i realnie zwiększa szansę na ograniczenie zmian klimatu. Od naszego kraju oczekuje się odpowiednio wysokich redukcji emisji i przejrzystego ich raportowania, ale także podniesienia wkładu finansowego
w globalny system ochrony klimatu.
Tematyka wykładu, oprócz głównego nurtu edukacyjnego Uniwersytetu, wpisuje się
w zagadnienia realizowane w projekcie „Natura na Pokolenia”. Stąd słuchaczami wykładu byli także przedstawiciele młodzieży wraz z nauczycielką biologii,  Panią Barbarą Graczyk  z Zespołu Szkół w Sierakowie oraz st. specjalista SL ds. ochrony lasu, ochrony przyrody i edukacji leśnej, Pan Paweł Mizera.

Walentynki tuż, tuż…

Członkowie sekcji kręglarskiej zmierzyli się w Walentynkowym Turnieju, który odbył się 11 lutego. Najwięcej kręgli – 65 – strąciła i tytuł najlepszej Walentynki zdobyła kol. Mariola Świdurska. Drugie miejsce zdobył Walenty Jerzy Prętkiewicz – 59 pkt., trzecie: Walenty Adam Echaust oraz Walentyna Elżbieta Nowak – 56 pkt.. Święto  walentynkowe zakończono przy  pączkach, lizakach z dedykacjami i w przyjaznej atmosferze.

 

Refleksjologia, czyli przez stopy do zdrowia

W czasie prelekcji w dniu 30 stycznia 2019 roku Pani Iwona Iwaszkiewicz przedstawiła słuchaczom, czym zajmuje się refleksjologia zaliczana do medycyny alternatywnej. Na zakończenie spotkania, Pani Paulina Polus z Urzędu Skarbowego w Międzychodzie zachęcała słuchaczy, by sięgnąć po Twój e-PIT.