Myślimy globalnie, działamy lokalnie

W dniu 25 maja br., z udziałem zaproszonych Gości, przedstawicieli nauczycieli, rodziców
i uczniów oraz słuchaczy Uniwersytetu, odbyła się uroczystość podsumowania i zakończenia realizacji międzypokoleniowego projektu „Myślimy globalnie, działamy lokalnie. W programie zaprezentowanym przez uniwersyteckie grupy, wokalną i teatralną, wybrzmiała troska
o przyszłość naszej planety i kolejnych pokoleń. O oprawę artystyczną wydarzenia zadbały panie Małgorzata Jaskuła i Mirosława Lech oraz pani Anna Murkowska-Wielogórska. Goście: pan profesor Andrzej Kędziora, burmistrz Gminy pan Paweł Orzeł, wicedyrektor Szkoły Podstawowej pani Izabela Pawlak gratulowali realizacji przedsięwzięcia oraz podkreślali potrzebę edukacji
i działań na rzecz ochrony środowiska. Spotkanie biesiadne  przygotowane przez słuchaczy Uniwersytetu zakończyło uroczyste podsumowanie projektu.