Walne Zgromadzenie Członków…

W dniu 22 czerwca br., w obiekcie Ośrodka Sportu i Rekreacji odbyło się Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia Uniwersytet Trzeciego Wieku w Sierakowie. W czasie obrad rozpatrzono i zatwierdzono sprawozdanie merytoryczne oraz finansowe za rok 2023. Podjęto również uchwałę w przedmiocie zatwierdzenia kierunków działań ustalonych przez Zarząd na rok 2024/2025. Po zakończeniu obrad obecni świętowali urodziny koleżanki Eli oraz  zakończenie zajęć edukacyjno-aktywizujących w roku akademickim 2023/2024.