Warsztaty Leśnych Możliwości – Edukacja Dorosłych (27.06.2024)

W pracy programowej przywiązujemy duża wagę do edukacji leśnej i przyrodniczej osób dorosłych oraz młodszego pokolenia. Stąd przyjęliśmy zaproszenie pana Tomasza Partyki, dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Pile, do udziału w warsztatach, które odbyły się w Centrum Promocji Lasów Państwowych Goraj – Zamek. Nasz Uniwersytet reprezentowali kol. kol.: Halina Echaust, Jan Kusik, Maria Rubelt i Maria Świdurska. Wydarzenie było doskonałą okazją do poszerzenia wiedzy, wymiany doświadczeń oraz nawiązania nowych kontaktów wśród uczestników. Obecność ekspertów i przedstawicieli Fundacji Rozwoju Edukacji pozwoliła zapoznać się z ofertą wsparcia dla organizacji pozarządowych w ramach działań sektora Edukacja dorosłych Erasmus+. Ponadto leśnicy z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Pile zaprezentowali możliwości współpracy.